Reacties op het voorgestelde plan ‘intekening moestuinen’ 8 mei 2013

Na een artikel over ons in de standaard omtrent het plan van Matthias de Clercq om kraken illegaal te maken, kregen we bericht dat men het plan wou herzien tot dit plan :

8_mei_13_plan_stad_ontwerp2ons antwoord hierop uit 2013:

 

Reacties autonome ecologische volxtuin ’t landhuis op het voorgestelde plan ‘intekening moestuinen’ 8 mei 2013

Vooreerst willen we onze tevredenheid uiten over de aanpassing van de houding van stad Gent om tot een constructieve samenwerking te komen die de toekomst van en voor de buurt en de stedelingen aangenamer en duurzamer zal maken.

Onze reacties op het voorliggende ontwerp van 8 mei zijn de volgende:

Het aspect van de continuïteit – het zou goed zijn als het tuinieren verder kan gaan en dat ook het ontmoetingspunt ‘de Haringdrogerij’ in afwachting van renovatie nog verder gebruikt kan worden. We wijzen er graag op dat we reeds nu al graag werken aan de bodemstructuur in functie van de toekomst en dat we bv. een initiatief zoals de ‘weggeefwinkel’ (http://nl.wikipedia.org/wiki/Weggeefwinkel ) die zich in de schuur bevindt ook graag zouden zien verder bestaan tijdens de omvormingsperiode (en daarna).

Een van de belangrijkste opmerkingen die we meenemen na contacten met verantwoordelijken van ’t Landhuis (vzw Ateljee) inzake het plan van 8 mei 2013 is dat de grond die aan de spoorwegberm ligt niet zo geschikt is voor de beoogde doeleinden als de grond waar wel reeds aan landbouw werd gedaan. Uit ervaring weten we ook dat hoe meer men naar de spoorweg toegaat zo ook de enorme drassigheid en onzekerheid inzake de kwaliteit van de grond toeneemt. Op het perceel van het Landhuis alleen al beslisten we om de achterste driehoek van en voor de poel niet voor klassieke tuindoeleinden te gebruiken gezien de enorme drassigheid; ook vinden we in dit stukje ‘wild’ diverse typische planten terug die goed gedijen op moerassig gebied, wat in se ook een bepaalde biodiverse waarde heeft. (We willen tevens meegeven dat tussen het huis en de schuur en naast het huis op de tuin we bepaalde soorten orchissen terugvonden.) Hoe meer gepuzzeld kan worden aan het plan zodat de moestuinstukken geen individuele eilanden worden hoe beter dit ons inziens is inzake bodemkwaliteit en sociale doeleinden. Er was reeds een voorstel om bijvoorbeeld de weg iets verder te doen afbuigen en het behouden van de tuin achter de schuur is zeker ook een overweging.

Het is een blijvende voorwaarde dat geen pesticiden gebruikt worden gezien het belang van biologische landbouw voor het behoud van levenskwaliteit naar de toekomst toe.

Gezien de invulling van de volkstuinen ongeveer 6000m² beslaat dachten we ook aan samenwerking met de groendienst omtrent de groenas of gebieden met een ‘natuur’invulling. Het blijkt immers dat natuur en landbouw wel degelijk gecombineerd kan worden en dat het ontwerp belangrijk is om een signaal te geven dat zoiets kan. We denken aan concepten zoals eetbare bosrand, agroforestry en voedselbos. Met bv. de veertig meter die zich tussen het fietspad en de autoweg bevindt kan op dat vlak heel wat gebeuren (zie ook verder) maar ook met de strook langs de autostrade. Concrete opmerkingen inzake het plan uit deze visie kan zijn dat er geen (hoge) bomen komen ten zuiden van de tuinen maar bv. de inplanting van struiken of graan voor akkervogels; dat bomen in agroforestry meestal ingeplant worden langs een noord-zuid verbinding, dat men de specifieke bomen kiest voor de bepaalde stukken grond (tegengaan van erosie, resultaten van bodemanalyse kunnen aangeven welke beplanting het meest geschikt is etc.); dat er gezorgd wordt voor een bruikbare groene buffer tegen de autostrade…aspecten waar de groendienst zeker mee bezig is, maar die we niet onvermeld willen laten.

Graag zagen we ook naast percelen individuele tuinen het behoud van een collectieve tuin (momenteel bevindt zich deze achter de schuur van het Haringkot, maar ook de appel-en perenbomen en bessenstruiken staan onder collectief beheer). De collectieve tuin staat open voor iedereen die interesse heeft in ecologisch leven/ tuinieren. Deze tuin wordt nu al drie jaar gebruikt met het idee om hier vooral aan biologische zaadteelt te doen en om met permacultuur te experimenteren; tevens is het klaarmaken van de collectieve tuin een sociaal gebeuren dat ook een didactisch doel heeft.

Een gedeelde verantwoordelijkheid, zelfbeheer en een mate van autonomie werkt tevens de betrokkenheid van de tuiniers met de omgeving in de hand: we kunnen hier verwijzen naar een concept dat de laatste tijd meer en meer ingang vindt; de zogenaamde ‘commons’. Concreet hoeft dit niet te betekenen dat de gehele groenas omgevormd wordt naar zoiets als een samen onderhouden eetbare bosrand maar dat dit wel gedeeltelijk kan ingevuld worden. Concreet op het plan zien we ook nog een witte strook achter het laatste gebouwtje dat aan de schuur hangt en waar ook het bolletje staat met ‘bestaande fruitbomen’. Ook deze strook wordt bv. momenteel collectief beheerd; er is een ophoging voor het pompoenveld en het composttoilet staat er tussen de notenbomen.

We hebben ook reeds een goed contact met de vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de ‘Warmoeshoek’ die zich aan het einde van de Warmoezeniersweg bevindt (https://tlandhuis.wordpress.com/2013/04/ ). Zij kunnen ook mee instaan samen met andere vrijwilligers voor bv. het beheer van de poel(en).

Het behoud van de schuur is voor ons een must; dit ligt in de lijn van een ecologische visie die beslist ook te werken met wat reeds aanwezig is; gezien opmerkingen van de technische dienst en architecten zijn we er zeker van dat het de moeite loont de schuur te behouden. Deze kan functioneren als ontmoetingsplaats, stockeerruimte (materiaal en voedsel), workshopruimte, doe-het-zelf- repareerplaats, wasplaats voor de groenten, verblijfplaats voor tijdelijke medewerkers, ambachtsmarktbasis etc. we blijven graag bezig met promoten van een ecologische levenswijze op een manier die voor iedereen bereikbaar is. Dit kan tevens in de concrete structuur weerspiegeld worden of er een plaats voor krijgen, daarom vermelden we dit. We hebben reeds aangegeven dat er een composttoilet is; het Landhuis ligt immers in een zone die niet op de riolering aangesloten is en waar bv. volgens WaterLink een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater nodig is en het zelf uitbouwen van een rietveld lijkt een mooie ambitie. We werkten reeds met bepaalde kleinschalige systemen om het ‘grijs’ water te filteren en te hergebruiken. Ook wateropslag, efficiënt koken met hout, de klei-oven en het werken met passieve zonne-energie lijken voor ons verder te koppelen aan de uitbouw van deze volkstuinsite. Verder hebben we nu plaats voor een bloemenweide en reeds verschillende imkers contacteerden ons in verband met het plaatsen van bijenkasten. Tevens bevindt zich momenteel aan de achterkant van de schuur een geïmproviseerde ‘buitenkeuken’; dit is een plaats waar de tuiniers en sympathisanten kunnen verpozen (de schuur dient hier ook als buffer voor de storend ronkende autostrade), maar ook wordt hier uitgenodigd tot vegetarisch/veganistisch koken en composteren natuurlijk.

Alsook willen we zeker samenwerken en initiatief nemen voor het voorbereiden van een beheersstructuur. We organiseren werkdagen en tuindersvergaderingen om de geïnteresseerden te informeren dat ze door hun actieve participatie en kennisneming dit dossier zeker kunnen opvolgen en zelfs meebepalen.

Met vriendelijke groeten

de landhuizers en warmoezeniers

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s